maart 18

0 Reacties

Wat is een KPI?

In de wereld van business en management gonst het vaak van de jargon en afkortingen, en een term die je waarschijnlijk regelmatig tegenkomt is ‘KPI’. Maar wat betekent deze term precies, en waarom is het zo belangrijk voor bedrijven? Deze blog duikt in de wereld van Key Performance Indicators (KPI’s) om te ontrafelen wat ze zijn, waarvoor ze worden gebruikt, en hoe je effectieve KPI’s kunt opstellen om je zakelijke doelstellingen te bereiken.

Wat is een KPI?

KPI staat voor Key Performance Indicator, een meetbare waarde die aantoont hoe effectief een bedrijf is in het behalen van de belangrijkste zakelijke doelstellingen. Organisaties gebruiken KPI’s op verschillende niveaus om de succesfactoren van hun activiteiten te evalueren. Hoewel KPI’s kunnen variëren tussen bedrijven en industrieën, geven ze essentiële inzichten in de prestaties en helpen ze stakeholders bij het nemen van beslissingen gebaseerd op feitelijke gegevens.

Waar gebruik je KPI’s voor?

KPI’s zijn essentieel voor het monitoren van de voortgang van een organisatie richting haar doelstellingen. Ze bieden een objectieve manier om te meten of je op de juiste weg bent, en zo niet, waar aanpassingen nodig zijn. KPI’s kunnen worden ingezet voor het evalueren van het succes van strategieën op het gebied van sales, marketing, HR, productie en meer. Ze fungeren als een navigatiesysteem dat organisaties leidt naar hun gewenste eindbestemming.

Waar moet een KPI aan voldoen?

Voor het opstellen van krachtige KPI’s is het essentieel om het SMART-principe te hanteren. Dit principe zorgt ervoor dat KPI’s voldoen aan vijf cruciale criteria:

 • Specifiek: De KPI moet duidelijk definiëren wat gemeten wordt, met een focus op één specifieke prestatieindicator om ambiguïteit te voorkomen.
 • Meetbaar: De KPI moet kwantitatief of kwalitatief te meten zijn, waardoor objectief beoordeeld kan worden of en in welke mate doelstellingen worden behaald.
 • Haalbaar: De KPI moet realistisch en uitvoerbaar zijn binnen de context van de beschikbare middelen en tijd.
 • Relevant: De KPI moet direct bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen en strategie van de organisatie, om ervoor te zorgen dat alle inspanningen bijdragen aan het einddoel.
 • Tijdgebonden: De KPI moet gekoppeld zijn aan een duidelijke deadline, wat helpt om prioriteiten te stellen en momentum te behouden.

Door KPI’s te baseren op het SMART-principe, verzekert een organisatie zich van doeltreffende en richtinggevende indicatoren die essentieel zijn voor succesvolle strategische planning en uitvoering.

Voorbeelden van KPI’s

De specifieke KPI’s van een organisatie zijn afhankelijk van haar unieke doelstellingen, maar hier is een voorbeeld van een bedrijf dat zich focust op de verkoop van duurzame producten:

 1. Omzetgroei van Duurzame Producten: Streef naar een 15% jaar-over-jaar groei in de verkoopopbrengsten van duurzame productlijnen binnen het fiscale jaar 2024.
 2. Klanttevredenheid met Duurzame Producten: Bereik een klanttevredenheidsscore van 90% voor duurzame producten, gemeten aan het einde van elk kwartaal.
 3. Operationele Efficiëntie in Productie: Verminder productiekosten van duurzame producten met 10% binnen 18 maanden, zonder in te boeten op kwaliteit.
 4. Medewerkerstevredenheid en Betrokkenheid bij Duurzaamheidsinitiatieven: Verhoog de betrokkenheidsscore van medewerkers bij duurzaamheidsprojecten naar 85%, geëvalueerd aan het einde van elk jaar.

Tips voor het opstellen van KPI’s

 • Begrijp je doelen: Zorg dat je duidelijk voor ogen hebt wat je wilt bereiken voordat je KPI’s opstelt.
 • Wees specifiek: Maak je KPI’s zo specifiek mogelijk om nauwkeurige metingen en evaluaties mogelijk te maken.
 • Zorg voor betrokkenheid: Betrek teamleden bij het opstellen van KPI’s om ervoor te zorgen dat ze haalbaar en relevant zijn.
 • Evalueer en pas aan: KPI’s moeten niet statisch zijn. Evalueer ze regelmatig en pas ze aan indien nodig om ze actueel en effectief te houden.

KPI’s zijn een krachtig instrument in de toolkit van elke organisatie, die waardevolle inzichten bieden in de prestaties en helpen bij het sturen van strategische beslissingen. Door effectieve KPI’s te implementeren, kun je de voortgang naar je doelen monitoren en je organisatie naar succes leiden.

Veelgestelde vragen

Wat maakt een KPI effectief?

Een effectieve KPI is specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, en tijdgebonden. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de KPI een duidelijk doel heeft, beoordeeld kan worden, en bijdraagt aan de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Hoeveel KPI’s zou je moeten hebben?

Het aantal KPI’s kan variëren afhankelijk van de grootte van je organisatie en de complexiteit van je doelen, maar het is cruciaal om je te concentreren op een beheersbaar aantal KPI’s die echt belangrijk zijn. Te veel KPI’s kunnen overweldigend zijn en de aandacht afleiden van de meest kritieke prestatie-indicatoren.

Kunnen KPI’s veranderen?

Ja, KPI’s kunnen en moeten evolueren als je organisatie groeit of als de marktomstandigheden veranderen. Regelmatige evaluatie en aanpassing van KPI’s zorgen ervoor dat ze relevant en afgestemd blijven op je huidige bedrijfsdoelstellingen.

Zijn er verschillen tussen KPI’s voor verschillende afdelingen?

Zeker, KPI’s variëren tussen verschillende afdelingen omdat elke afdeling unieke doelen en verantwoordelijkheden heeft. Bijvoorbeeld, een marketingteam zou zich kunnen richten op leads generatie en klantbetrokkenheid, terwijl een productieteam zich richt op efficiëntie en productkwaliteit.

Hoe bepaal je welke KPI’s je moet gebruiken?

Bepaal welke KPI’s je moet gebruiken door nauwkeurig je bedrijfsdoelen te analyseren en te identificeren welke specifieke metingen het succes van die doelen het best weergeven. Betrek stakeholders en teamleden bij dit proces om ervoor te zorgen dat je KPI’s zowel relevant als haalbaar zijn.


Tags


You may also like

Waar woont de Kerstman?
Waar woont Joel Beukers?
Wat is een holding?
Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}